Çevre Politikamız

Medkon Lines olarak çevresel duyarlılık, iş kültürümüzün merkezinde bulunmaktadır. Çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirme kararlılığımızı şu şekillerde sürdürüyoruz:

Çevre dostu uygulamaları iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu kapsamda enerji tasarrufu, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması konularında çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Çalışanlarımızın çevre konularındaki bilinç düzeyini artırmak için düzenlediğimiz eğitim programları, sürdürülebilirlik, atık azaltma ve çevre koruma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik.

Çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla çeşitli sosyal ve çevresel projelere destek veriyoruz. Toplumsal sorumluluk projeleri aracılığıyla çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sağlıyoruz.

Teknolojik inovasyonları benimseyerek, lojistik faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir hale getirme konusunda sürekli olarak teknolojik çözümleri gözden geçiriyoruz.

Medkon Lines olarak çevresel duyarlılık ilkesini iş yapış biçimimize entegre ederek, çevreye olan etkimizi en aza indirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz.