İTHALAT TEKLİF BİLDİRİMİ

 • Teklifimiz portföy çakışmaması, gemi doluluk ve ekipman uygunluk durumuna bağlı olarak geçerlidir.
 • Teklifimize yükleme ve tahliye limanları gümrükleme masrafı ve iç taşımalar dâhil değildir. İç taşımalar için Medkon Tır Filosu avantajlarından faydalanmak için mutlaka fiyat alınız.
 • Hat tarafından BAF, CAF, GRI ve diğer ilave bir surcharge ilan edilmesi durumunda navluna aynı oranda yansıtılır.
 • Teklifimiz navlun bedelinin Türkiye’de ödenmesi halinde geçerlidir. Yükleme limanı ya da farklı bir noktada yapılacak ödemelerde navlunun tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Geçerlilik süresi dolan teklifler için tarafımızdan tekrar teyit alınmaması gerekmektedir.
 • Gemi hareketinden sonra talep edilecek manifesto veya konşimento değişikliklerinde ayrıca 50 USD + KDV / BL fatura edilir.
 • Orijinal konşimentoda alıcının tüm iletişim detayları yükleyici tarafından belirtilmelidir. Bu bilgilerin eksikliği ve alıcıya ulaşılamaması ve masraf, ceza, malda ziyan oluşması durumunda taşıtan olarak bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 • Ödeme; özel bir anlaşma olmadığı sürece, ordino teslimi öncesi peşin ve döviz olarak tahsil edilmektedir.
 • Teklifimiz IMO sınıfına giren yükler için geçerli değildir. IMO yüklemeler için “Tehlikeli Yük Navlun Farkı” ve “Tehlikeli Yük Liman Lokalleri” ve “IMO etiket sökme/takma ücreti” yansıtılacaktır.
 • Rezervasyon iletildikten sonra demuraj serbest süre değişikliği yapılmamaktadır.
 • IMO sınıfına giren yüklemeler için tahliye limanı supalan ve benzeri işlemler alıcı sorumluluğundadır. Alıcı nedeni ile limana indirilmeyen konteyner için oluşacak olan masraflar ve sorumluluklar alıcının kabul etmemesi durumunda yükleyicinin sorumluluğundadır.
 • Alıcı tarafından Teslim alınan konteynerler depo veya liman sahasına temiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, konteynerlerin nakliyesi esnasında ve müşteri depo/fabrikasında iken, uğrayacağı her türlü hasar, kısmi ve tam ziyan halinde herhangi bir ihtar, protesto, yargı kararına ihtiyaç duyulmaksızın ilk talep anında derhal ve en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde:

20 FEET Standart konteyner için 3.500.-(Üçbinbeşyüz) ABD Doları

40 FEET Standart konteyner için 5.000.-(Beşbin)ABD Doları

20 FEET Reefer, Open Top, Flat Rack konteyner için 5.000.-(Beşbin) ABD Doları

40 FEET Reefer, Open Top, Flat Rack konteyner için 10.000.-(Onbin)ABD Doları

 

Konteyner bedelini ve oluşmuş ve oluşacak konteyner demuraj bedeli ile her türlü müspet ve menfi zararları nakden ve peşinen ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 • OT konteynerler için branda açma kapama yükleyici sorumluluğundadır.
 • Özel ekipmanlarda lashing (Sabitleme) ücreti dâhil değildir.
 • Flat Rack yüklemelerinde lashing (Sabitleme) yükleyici sorumluluğundadır. Lashing sertifikası olmayan yüklemeler kabul edilmemektedir.
 • Talebinize istinaden Özel Ekipman planlaması yapıldıktan sonra yüklemenin iptali durumunda USD 250 / Konteyner başı boş konteyner pozisyonlama masrafı yükleyiciye yansıtılır.
 • Karayolları yönetmeliği, tonaj sınırlaması uygulamasına bağlı teftiş ve kontrollerde yönetmeliğe bağlı tonaj sınırlaması 20’ konteynerler için maksimum 26 ton (3dingil araç), 40’ konteyner için maksimum 24 ton (3dingil araç), 45′ konteyner için maksimum 23.50ton’dur. Varış yapacak yükünüz bu koşullara uymaması durumunda yükünüz limandan çıkmadan iç boşaltım yapılması gerekebilir. İç taşımasını Medkon Line olarak yapacağımız, ilgili ithalatlarınızda bu tonajların aşılması durumunda firmamızın sorumlu olmayacağını, kantar kontrollerinde gelecek cezalardan sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.
 • Son taşıma araç bekleme serbest sürenin aşılması durumunda bekleme ücreti alıcıya aittir.
 • Taşıma kapasitesinin (pay load) aşılması durumunda tüm sorumluluk ve oluşacak tüm masraflar müşteriye ait olup konu taşıma iptal edilecektir. Pay load bilgisi konteyner üzerinde yer alıp, yükleyici tarafından kontrol edilmeli ve buna uygun sınırlarda ve konteyner içinde yük homojen olarak yükleme dağılmalıdır.
 • Konteyner içindeki yüklerin yanlış yüklenme, eksik veya hatalı lashing/sabitleme ve istifinden kaynaklanan yük hasarları konusunda sorumluluk yükleyiciye aittir.
 • Hattımız ile ithal edilen konteynerlerin boşaltımı esnasında (liman veya fabrika) mutlak surette fiziki kontrolünün yapılması, konteynerde herhangi bir hasar tespit edildiği takdirde boşaltma esnasında eşyalar konteyner içindeyken fotoğraf çekilmesi ve/veya tutanak tutulması, tahliye limanı acentesine bilgi verilmesi gerekmektedir. Limana veya depolarımıza boş döndürülen konteynerlerin teslim alınmadan önce kontrolü esnasında tespit edilen hasarların tutanağı yok ise tamir masraflarını tarafınıza fatura edeceğimizi bilgilerinize sunarız.
 • IMDG Tehlikeli yük kapsamındaki yükleri taşıyan konteynerler için karayolu taşımasında, liman sahasında ve denizyolu taşımasında bazı tedbirlerin alınması ve bildirimlerin yapılması kanuni zorunluluktur. IMDG kapsamındaki tehlikeli yüklerinizi rezervasyon talebiniz sırasında tarafımıza mutlaka bildirmeniz gerektiğini önemle rica ederiz. Bildirimi yapılmayan veya geç yapılan tehlikeli yükler dolayısıyla oluşabilecek tüm masraf ve sorumluluklar tarafınıza aittir.
 • IMDG Tehlikeli yük kapsamındaki yüklerde limanda veya gemide yaşanabilecek sızıntılar, oluşan maliyet ve çevre kirliliği yükleyici ve alıcı sorumluluğundadır.
 • Özel ekipman yüklemelerinde taşma bilgisi ve reefer set derece bilgisinin iletilmesi gerekmektedir.
 • Alınan konteynerin yüke uygunluk kontrolü yükleyici sorumluluğundadır. Yüklemesi yapılan konteynerin yüke uygun olduğu yükleyici tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Belirtilen seyir süreleri yükleme limanından tahliye limanına kadar olan tahmini süredir. Fırtına, grev, liman yoğunluğu vs. gibi olumsuz koşullardan dolayı gecikmeler olabileceğini hatırlatmak isteriz.
 • MIP limanında uygulamaya giren BİLDİRİM DEĞİSİKLİĞİ ÜCRETİ kapsamında, konteynerin limana dolu girişi gerçekleştikten sonra yapılacak liman, gemi, tonaj değişikliklerinde USD 35+KDV / Konteyner adedi Bildirim Değişiklik Ücreti tarafınıza yansıtılacaktır.
 • Gemi varış takibiyle ilgili bilgilere https://medkonlines.com/sefer-programlari/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Demuraj serbest süre 7 gündür. Demuraj süresi, dolu konteynerin gemiden tahliye olmasından, boş olarak armatörün bildirdiği depo/limana iade tarihine kadar hesaplanır.
 • Demuraj Depozitosu konteyner başına USD 500 / 20′ DC USD 1000 / 40’ DC & HC olarak alınır. Oluşacak demuraj döviz cinsinden armatör tarifesine göre tahsil edilir.

 

Türk Limanları İthalat Lokalleri:

*Detaylı bilgi için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

* Deri yüklemelerinde temizlik ücreti alınmaktadır.

* Ekipmanın kirli ve/veya kokulu olarak boş iade edilmesi durumunda USD 100 / konteyner başı yıkama ve temizleme ücreti alıcıya yansıtılır. Ekipmandaki kirlilik ve koku ilave maliyet oluşturması durumda ilave masraflar ayrıca faturaya eklenecektir. Hurda kâğıt, parafin, glikoz, naftalin gibi yükler sonrası konteynerlerde hasar, koku kaldığından konu temizlik masrafına muhatap yüklerdir. Bu yükler harici, sızıntı ve bulaşma dolayısıyla konteynere ve taban tahtalarına verilen her türlü hasar tutarı alıcıya yansıtılır.

** Lokallerimiz standart ekipman türleri için geçerlidir. IMO’lu yüklemelerde tahliye & terminal ücretlerine % 20 eklenecektir. Taşmalı yüklemelerde tahliye & terminal ücretlerine % 50 eklenecektir.

 

Türk Limanları Demuraj Tarifesi:

20’DV 40’DV 20’OT 40’OT 40’FR 45′ IMDG DV IMDG OT/FR
Sebest Süre 7 7 3 3 3 7 7 3
8-14 Gün USD 20 USD 40 USD 60 USD 120 USD 80 USD 60 +25% +25%
15-21 Gün USD 40 USD 80 USD 120 USD 240 USD 160 USD 120 +25% +25%
22 gün ve sonrası USD 55 USD 110 USD 165 USD 330 USD 220 USD 165 +25% +25%