İhracat Teklif Bildirimi

Teklifimize yükleme ve tahliye limanları gümrükleme masrafı ve iç taşımalar dâhil değildir. İç taşımalar için Medkon Tır Filosu avantajlarından faydalanmak için mutlaka fiyat alınız.
• İç taşımanın Medkon yerine yükleyici ve/veya nakliyecisi tarafından yapılması durumunda konteyner başına 25 USD + KDV organizasyon ve takip ücreti tarafınıza fatura edilecektir.
• Gemi hareketinden sonra talep edilecek manifesto veya konşimento değişikliklerinde ayrıca 50 USD + KDV / BL fatura edilir.
• Telex Release talepleri karşılığı olarak 15 USD + KDV / BL fatura edilir.
• Orijinal konşimentoda alıcının tüm iletişim detayları yükleyici tarafından belirtilmelidir. Bu bilgilerin eksikliği ve alıcıya ulaşılamaması ve masraf, ceza, malda ziyan oluşması durumunda taşıtan olarak bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
• Yüklemenizin alıcı tarafından teslim alınmaması durumunda oluşacak tüm demuraj, liman ardiye, tahliye limanı lokal masrafları ve oluşabilecek diğer tüm masraflar yükleyiciye ait olacaktır.
• Ödeme; özel bir anlaşma olmadığı sürece, B/L teslimi öncesi peşin ve döviz olarak tahsil edilmektedir.
• Teklifimiz IMO sınıfına giren yükler için geçerli değildir. IMO yüklemeler için “Tehlikeli Yük Navlun Farkı” ve “Tehlikeli Yük Liman Lokalleri” “IMO Etiket Ücreti” ve “IMO etiket sökme/takma ücreti” yansıtılacaktır.
• Standart konteynerlerde yükleme ardiye serbest süre 5 gün olup aşılması halinde tarafınıza ardiye ücreti fatura edilecektir.
• Gemi hareket ettikten sonra demuraj serbest süre değişikliği yapılmamaktadır.
• SOC konteynerler, Özel Ekipman, Open Top, Flat Rack, Taşmalı yüklemeler, Açık yükler ve Reefer ekipmanlarda ardiye serbest süre yoktur. Ardiye limana giriş tarihinden itibaren başlayıp gemi kalkış günü dâhil ilgili liman tarifesine göre hesaplanarak faturalandırılacaktır.
• IMO sınıfına giren yükler için ardiye ücreti IMGD Sınıfına göre %20 ila – %100 arasında IMDG farkı eklenecektir.
• IMO sınıfına giren yüklemeler için tahliye limanı supalan ve benzeri işlemler alıcı sorumluluğundadır. Alıcı nedeni ile limana indirilmeyen konteyner için oluşacak olan masraflar ve sorumluluklar alıcının kabul etmemesi durumunda yükleyicinin sorumluluğundadır.
• Yükleyici tarafından Teslim alınan konteynerler depo veya liman sahasına temiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Yükleyici, konteynerlerin nakliyesi esnasında ve müşteri depo/fabrikasında iken, uğrayacağı her türlü hasar, kısmi ve tam ziyan halinde herhangi bir ihtar, protesto, yargı kararına ihtiyaç duyulmaksızın ilk talep anında derhal ve en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde:

20 FEET Standart konteyner için 5.500.-(Beşbinbeşyüz) ABD Doları

40 FEET Standart konteyner için 8.500.-(Sekizbinbeşyüz)ABD Doları

20 FEET Open Top, Flat Rack konteyner için 7.200.-(Yedibinikiyüz) ABD Doları

40 FEET Open Top, Flat Rack konteyner için 12.500.-(Onikibinbeşyüz)ABD Doları

40’RH (Reefer)  40.000  USD (Kırkbin)ABD Doları

Konteyner bedelini ve oluşmuş ve oluşacak konteyner detention bedeli ile her türlü müspet ve menfi zararları nakden ve peşinen ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 • Liman Dolum yüklemelerde navlunumuza USD 100 / 20’ – USD 125 / 40’ liman dolum ücreti ilave edilecektir.
  • Liman dolum yüklemelerde, Konteyner Gross Ağırlığı’nın 28 tonu aşması durumunda Armatör’ün onayı gerekmektedir.
  • Serilen konteynerin aynı gün yüklenmemesi ya da iptali durumunda konteyner başına en az USD 60 / Konteyner tarafınıza fatura edilecektir.
  • Farklı günlerde yapılan ek dolumlarda konteyner başına 200 USD tarafınıza fatura edilecektir.
  • Depomuzdan alınıp yüklenmeden boş olarak geri getirilen konteynerler için 60 USD + KDV elleçleme bedeli tarafınıza fatura edilecektir.
  • Limandan alınıp yüklenmeden boş olarak limana geri getirilen konteynerler için en az 60 USD + KDV elleçleme bedeli tarafınıza fatura edilecektir.
  • OT konteynerler için branda açma kapama yükleyici sorumluluğundadır.
  • Özel ekipmanlarda lashing (Sabitleme) ücreti dahil değildir.
  • Flat Rack yüklemelerinde lashing (Sabitleme) yükleyici sorumluluğundadır. Lashing sertifikası olmayan yüklemeler kabul edilmemektedir.
  • Talebinize istinaden Özel Ekipman planlaması yapıldıktan sonra yüklemenin iptali durumunda USD 250 / Konteyner başı boş konteyner pozisyonlama masrafı yükleyiciye yansıtılır.
  • Karayolları yönetmeliği, tonaj sınırlaması uygulamasına bağlı teftiş ve kontrollerde yönetmeliğe bağlı tonaj sınırlaması 20’ konteynerler için maksimum 26 ton (3dingil araç), 40’ konteyner için maksimum 24 ton (3dingil araç), 45′ konteyner için maksimum 23.50ton’dur. İlgili taşımalarınızda bu tonajların aşılması, rezervasyon bildirimine göre var ise uygun dingilli araç sevk edileceğini, fabrika dolumu esnasında fazla tonajın yüklenmesi durumunda firmamızın sorumlu olmayacağını, kantar kontrollerinde gelecek cezalardan sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Ayrıca tahliye ülkesi yasal ağırlık sınırını kontrolü ve buna uygun yükleme yapılması yükleyicinin sorumluluğundadır.
  • Ön taşıma araç bekleme serbest sürenin aşılması durumunda bekleme ücreti yükleyiciye aittir.
  • Taşıma kapasitesinin (pay load) aşılması durumunda tüm sorumluluk ve oluşacak tüm masraflar müşteriye ait olup konu taşıma iptal edilecektir. Pay load bilgisi konteyner üzerinde yer alıp, yükleyici tarafından kontrol edilmeli ve buna uygun sınırlarda ve konteyner içinde yük homojen olarak yükleme dağılmalıdır.
  • Konteyner içindeki yüklerin yanlış yüklenme, eksik veya hatalı lashing/sabitleme ve istifinden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk yükleyiciye aittir.
  • Ekipmanın kirli ve/veya kokulu olarak boş iade edilmesi durumunda USD 100 / Per konteyner yıkama ve temizleme ücreti alıcıya yansıtılır. Ekipmandaki kirlilik ve koku ilave maliyet oluşturması durumda ilave masraflar ayrıca faturaya eklenecektir. Alıcının masrafı kabul etmemesi durumunda masraf yükleyiciye rücu edilecektir.
  • IMDG Tehlikeli yük kapsamındaki yükleri taşıyan konteynerler için karayolu taşımasında, liman sahasında ve denizyolu taşımasında bazı tedbirlerin alınması ve bildirimlerin yapılması kanuni zorunluluktur. IMDG kapsamındaki tehlikeli yüklerinizi rezervasyon talebiniz sırasında tarafımıza mutlaka bildirmeniz gerektiğini önemle rica ederiz. Bildirimi yapılmayan veya geç yapılan tehlikeli yükler dolayısıyla oluşabilecek tüm masraf ve sorumluluklar yükleyiciye aittir.
  • IMDG Tehlikeli yük kapsamındaki yüklerde limanda veya gemide yaşanabilecek sızıntılar, oluşan maliyet ve çevre kirliliği yükleyici sorumluluğundadır.
  • Özel ekipman yüklemelerinde taşma bilgisi ve reefer set derece bilgisinin iletilmesi gerekmektedir.
  • Alınan konteynerin yüke uygunluk kontrolü yükleyici sorumluluğundadır. Yüklemesi yapılan konteynerin yüke uygun olduğu yükleyici tarafından kabul edilmiş sayılır.
  • Belirtilen seyir süreleri yükleme limanından tahliye limanına kadar olan tahmini süredir. Fırtına, grev, liman yoğunluğu vs. gibi olumsuz koşullardan dolayı gecikmeler olabileceğini hatırlatmak isteriz.
  • VGM/DBA işleminin tarafınızdan veya Medkon tarafından yapılacağı bilgisi föy teslim alındığında belirtilmesi gerekmektedir. Föy safhasında belirtilmeyen VGM/DBA işlemleri konusunda yaşanacak aksaklık/ilave masraf yükleyici sorumluluğundadır.
  • VGM/DBA işlemi olmadan liman istifine alınan dolu ekipman için oluşacak olan tartı masrafı konteynerin pozisyonuna göre liman tarafından belirlendikten sonra masrafı yükleyiciye fatura edilecektir.
  • Gemi varış takibiyle ilgili bilgilere https://medkonlines.com/sefer-programlari/ adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Detention serbest süre 7 gündür. Detention süresi, boş konteynerin yükleyiciye teslim tarihinden gemiye dolu yüklendiği tarihe veya boş olarak armatörün bildirdiği depo/limana iade tarihine kadar hesaplanır.

Türk Limanları Detention Tarifemiz:

20’DV 40’DV 20’OT 40’OT 40’FR 45′ IMDG DV IMDG OT/FR
Sebest Süre 7 7 3 3 3 7 7 3
8-14 Gün USD 20 USD 40 USD 60 USD 120 USD 80 USD 60 +25% +25%
15-21 Gün USD 40 USD 80 USD 120 USD 240 USD 160 USD 120 +25% +25%
22 gün ve sonrası USD 55 USD 110 USD 165 USD 330 USD 220 USD 165 +25% +25%

Türk Limanları İhracat Ardiye Tarifemiz:

5 Gün Serbest Süre,
6-15 Gün Arası: USD 15 / 20’ CNTR – USD 20 / 40’ CNTR
16. Gün İtibaren: USD 20 / 20’ CNTR – USD 40 / 40’ CNTR
Özel Ekipman, Open Top, Flat Rack, Taşmalı yüklemeler, Açık yükler ve Reefer ekipmanlarda ardiye serbest süre yoktur. Limana girdiği günden gemiye yüklendiği gün dâhil USD 100’dir.