İlkelerimiz

İnsana Saygı İlkesi

Tarafsızlık İlkesi

Eşitlik İlkesi

Yeterlilik İlkesi

Kariyer İlkesi

Güvence İlkesi

Adil ve Yeterli Ücret İlkesi

Disiplin İlkesi

Yönetim Geliştirme İlkesi