İhracat Geçici Kabul Bildirimi

MEDKON HAT İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş.’ne veya acenteliğine ait ihracat yapılmak üzere teslim alınan konteynerlerin, firmanız deposunda yüklenmek üzere tarafınızdan temin edilecek araçlar vasıtası ile yapılacak taşımalarını,16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “1972 KONTEYNERLERLE İLGİLİ GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ VE GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN KONTEYNERLE İGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” dâhil ilgili tatbik edilebilir tüm yasal düzenleme, teamül ve esaslara uygun olarak yapacağınızı, teslim alınan konteynerleri tarafımızca belirtilecek depo veya liman sahasına temiz ve hasarsız olarak teslim edeceğinizi kabul etmiş olup;  bu konteynerlerin nakliyesi esnasında ve yeddinizde iken, uğrayacağı her türlü hasar, kısmi ve tam ziyan halinde herhangi bir ihtar, protesto, yargı kararına ihtiyaç duyulmaksızın ilk talep anında derhal ve en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde:

20 FEET Standart konteyner için 5.500.-(Beşbinbeşyüz) ABD Doları

40 FEET Standart konteyner için 8.500.-(Sekizbinbeşyüz)ABD Doları

20 FEET Open Top, Flat Rack konteyner için 7.200.-(Yedibinikiyüz) ABD Doları

40 FEET Open Top, Flat Rack konteyner için 12.500.-(Onikibinbeşyüz)ABD Doları

40’RH (Reefer)  40.000  USD (Kırkbin)ABD Doları

Konteyner bedelini ve oluşmuş ve oluşacak konteyner demuraj/detention bedeli ile her türlü müspet ve menfi zararları banka hesabımıza nakden ve peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

İşbu taahhütnamenin ihlalinden doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını, İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisini beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

DETENTION/KONTEYNER DEMURAJ TARİFESİ

20’DV 40’DV 20’OT 40’OT 40’FR 45′ IMDG DV IMDG OT/FR
Serbest Süre 7 7 3 3 3 7 7 3
8-14 Gün USD 20 USD 40 USD 60 USD 120 USD 80 USD 60 25% 25%
15-21 Gün USD 40 USD 80 USD 120 USD 240 USD 160 USD 120 25% 25%
22 gün ve üstü USD 55 USD 110 USD 165 USD 330 USD 220 USD 165 25% 25%